Các trường Anh

Tiết UKAcademia được tạo ra với niềm tin cốt lõi rằng các trường nội trú Anh cung cấp nền giáo dục nổi bật nhất thế giới.


Tiến bộ của chúng tôi


Chúng tôi rất vui mừng và vô cùng phấn khích khi chia sẻ những tiến bộ mà UKAcademia đang đạt được trong việc hỗ trợ các trường học độc lập của Anh. Vào năm 2012, chúng tôi bắt đầu với ý định tạo ra các dịch vụ tư vấn và tuyển dụng xuất sắc của trường và khi danh mục các trường và mạng lưới quốc tế của chúng tôi phát triển, chúng tôi đã tăng thêm giá trị mỗi năm.

Đặc biệt, trong hai năm qua, UKAcademia đã tập trung vào các quốc gia bên ngoài Trung Quốc và Hồng Kông để phát triển quan hệ đối tác và mối quan hệ với các cơ quan đại lý chuyên nghiệp bên cạnh các trường học và gia đình địa phương. Một trong những thách thức lớn nhất đối với các trường nội trú hiện nay là cần phải tạo ra một cộng đồng đa dạng. Do đó, chúng tôi đã dành một lượng thời gian đáng kể ở mỗi quốc gia để tìm hiểu văn hóa, xu hướng và động lực đằng sau quyết định gửi con của họ đến trường nội trú ở Anh.


 

Chúng tôi rất vui mừng được chia sẻ số liệu thống kê sau đây về các học sinh chúng tôi đã đặt vào các trường nội trú Vương quốc Anh trong hai năm qua

Học sinh chúng tôi đặt vào trường nội trú Vương quốc Anh:

 

67

nước Thái Lan

44

Việt Nam

38

Nga

29

Kazahkstan

14

Châu Âu

9

Ấn Độ

9

Các nước khác

Trọng tâm của chúng tôi cho sự phát triển trong năm tới sẽ là ở Nam Mỹ nơi chúng tôi đã bắt đầu thấy một phong trào tốt trong ba năm qua.Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi về dịch vụ tư vấn và tuyển dụng trường học của chúng tôi thì hãy liên lạc.